Kontakt

Alle henvendelser og spørsmål rundt Stor-Elvdal Hotell eller Norsk Kultursenter kan rettes til eier og daglig leder:

Pål Sagen

Tel. 928 18 465
Epost: pal.sagen@storelvdalhotell.no


Stor-Elvdal Hotell: